HOTLINE

1900 99 88 63

Hệ thống dự báo công suất điện

Ứng dụng

  • Hỗ trợ cho hách hàng có kế hoạch phát điện và thương mại
  • Hỗ trợ cho đơn vị quản lí vận hành lưới điện, dòng công suất
  • Ứng dụng trong việc triển khai kế hoạch xấy dựng nhà máy mới.
  • Tuân theo quy định của EVN về trang bị vận hành.
Hãy liên hệ cho chúng tôi!

5/5 - (2 votes)

Dự báo công suất điện gió, điện mặt trời

  • Dự báo sản lượng điện sản xuất trong tương lai cho nhà máy điện mặt trời, nhà máy điện gió dựa vào dữ liệu thời tiết và thông tin nhà máy.

 Vai trò của dự báo sản lượng điện năng lượng tái tạo

 • Mức độ chính xác trong dự báo sản lượng năng lượng điện có tầm quan trọng đặc biệt đối với việc vận hành hệ thống điện một cách tối ưu, mang lại lợi ích cho cả đơn vị phát điện và đơn vị vận hành hệ thống.

Mua bán điện trên thị trường giao ngayLỢI ÍCH CHO
ĐƠN VỊ PHÁT ĐIỆN
Lựa chọn địa điểm xây dựng nhà máy
Độ ổn định của hệ thống LỢI ÍCH CHO
ĐƠN VỊ VẬN HÀNH HỆ THỐNG
Quy hoạch hệ thống
DỰ BÁO NGẮN HẠN DỰ BÁO DÀI HẠN

  • Các phương pháp và ứng dụng trong dự báo sản lượng điện
Khung thời gian Phương pháp Ứng dụng
Dự báo
sản lượng điện
Trước 5-60 phút Theo dõi xu hướng biến thiên công suất trong thời gian ngắn.Điều khiển, điều tiết theo thời gian thực
Trước 1-4 giờ Kết hợp mô hình dự báo thời
tiết số trị ( NWP và thống kê )
Lập lịch, phát theo tải,
quản lý quá tải hệ thống
Trước 1 vài ngày NWP
( Numerical Weather Prediction )
Lập lịch, yêu cầu huy động nguồn dự phòng,
mua bán điện, quản lý quá tải hệ thống
Trước hàng tuần,
theo mùa, trước
1 năm hoặc hơn
Dự báo khí tượng, khí hậu, NWPQuy hoạch đầu tư (nguồn, lưới),
phân tích dự phòng, lên kế hoạch bảo trì,
quản lý vận hành

Video

5/5 - (2 votes)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hệ thống dự báo công suất điện”

TECHNICAL ASSISTANCEMr.Linh - 0981.119.120Mr.Chuyen - 0978.299.298
BusinessMr.Thái - 0984.908.889Mr.Chuyen - 0978.299.298