LĨNH VỰC KINH DOANH

Tổng thầu EPC

Phân phối thiết bị hệ thống điện

Giải pháp tối ưu hệ thống điện

PC1 EPC – Nhà tổng thầu EPC chuyên nghiệp – Cung cấp giải pháp số tối ưu hóa vận hành Hệ thống điện

Nhà Máy Điện

Công trình đấu nối lưới

Công trình hạ tầng

Đối tác và khách hàng

Bộ/ Ban/ Ngành

Các đơn vị của EVN

Khách Hàng Tư Nhân

Trong nước

Ngoài nước

Ngoài Nước

Trong Nước

TIN TỨC