Dự án Nhà máy điện gió BIM

4.5/5 - (14 votes)

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Điện gió BIM

PC1 làTổng thầu EPC bao gồm dịch vụ pháp lí, thiết kế kĩ thuật, mua sắm, xây dựng, phát triển, sản xuất, lắp đặt, thử nghiệm, vận hành, COD cho toàn bộ phần trạm và đường dây Nhà máy điện gió BIM

Thời gian triển khai: tháng 7/2020 và COD trước 31/09/2021

Xem thêm: