Dự án Tổng thầu Nhà máy Điện gió Liên Lập, Phong Huy, Phong Nguyên – 3 x 48 MW

4.7/5 - (18 votes)

Chủ đầu tư:

  • Công ty Cổ phần Điện gió Liên Lập
  • Công ty Cổ phần Điện gió Phong Huy
  • Công ty Cổ phần Điện gió Phong Nguyên
  • RENOVA RENEWABLES VIETNAM 1 PTE. LTD (Công ty thành viên của RENOVA, Inc Nhật Bản)

PC1 là tổng thầu dự án EPC bao gồm dịch vụ pháp lí, thiết kế kĩ thuật, mua sắm, xây dựng, phát triển, sản xuất, lắp đặt, thử nghiệm, vận hành, COD cho cụm nhà máy điện gió Liên Lập, Phong Huy, Phong Nguyên

Thời gian triển khai: Tháng 4/2020 – COD trước 31/10/2021

Xem thêm: