Dự án Nhà máy điện gió Hòa Bình 2

Rate this post

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Thương mại Phương Anh

PC1 là nhà tổng thầu EPC cung cấp dịch vụ pháp lí, thiết kế kĩ thuật, mua sắm, xây dựng, pbao gồm hát triển, sản xuất, lắp đặt, thử nghiệm, vận hành, COD cho toàn bộ phần trạm, và đường dây dự án Nhà máy điện gió Hòa Bình 2

Thời gian triển khai: tháng 3/ 2021 và COD trước 30/09/2021