Vai trò & thách thức của hệ thống Microgrid cho xu hướng mới!

5/5 - (8 votes)

Khái quát lợi ích của lưới điện siêu nhỏ

  • Giảm phát thải khí nhà kính bằng cách triển khai các nguồn điện không phát thải, chẳng hạn như năng lượng mặt trời, gió, hoặc năng lượng hạt nhân mô-đun nhỏ.
  • Cân bằng năng lượng bằng cách sử dụng hệ thống quản lý năng lượng tại chỗ, bộ lưu trữ năng lượng, pin trong xe điện để điều chỉnh việc phát điện và tiêu thụ năng lượng.
  • Tăng cường độ tin cậy bằng cách cung cấp năng lượng cho các cơ sở quan trọng, chẳng hạn như sở hành chính, trạm cứu hỏa, bệnh viện hoặc trường học khi mất điện do thời tiết hoặc an ninh.
  • Giảm chi phí bằng cách giảm thiểu việc truyền tải năng lượng từ xa, giảm thiểu tổn thất năng lượng, tận dụng các nguồn năng lượng rẻ hơn hoặc miễn phí.
  • Tạo ra thu nhập bằng cách bán năng lượng dư thừa cho lưới điện quốc gia hoặc các khách hàng khác, hoặc cung cấp các dịch vụ lưới điện như điều tiết tần số, điều chỉnh điện áp, hoặc hỗ trợ đỉnh tải.AI model boosts microgrid optimisation ...

Thách thức của lưới điện siêu nhỏ

  • Đòi hỏi đầu tư ban đầu cao để xây dựng, lắp đặt, chi phí vận hành quản lý hệ thống và bộ lưu trữ năng lượng.
  • Phải tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn về an toàn, chất lượng và liên kết với lưới điện lớn, có thể khác nhau tùy theo địa phương, quốc gia, hoặc khu vực.
  • Phải đối mặt với sự cạnh tranh và sự phản đối từ các nhà cung cấp năng lượng truyền thống, có thể mất thị phần và thu nhập do lưới điện siêu nhỏ.
  • Phải giải quyết các vấn đề kỹ thuật và thương mại liên quan đến việc kết nối và tách rời với lưới điện lớn, chẳng hạn như đảm bảo sự ổn định, bảo vệ an toàn và hợp đồng mua bán năng lượng.
  • Phải thích ứng với sự thay đổi của thị trường năng lượng, công nghệ, và nhu cầu của khách hàng, có thể ảnh hưởng đến hiệu quả và khả năng cạnh tranh.

Leave a Reply

Your email address will not be published.