Dự án cụm thủy điện Nam Trà My

1.3/5 - (28 votes)

Chủ đầu tư: Liên danh các công ty bao gồm:

– Công ty CP TV và phát triển điện Cửu Long;
– Công ty CP thủy điện Ngọc Linh;
– Công ty TNHH Thanh Bình;
– Công ty CP xây dựng Kỳ Hưng;
– Công ty CP thủy điện Nước Biêu;
– Công ty CP thủy điện Nước Bươu;
– Công ry CP tập đoàn Đất Quảng

PC1 là Tổng thầu EPC bao gồm dịch vụ pháp lí, thiết kế kĩ thuật, mua sắm, xây dựng, phát triển, sản xuất, lắp đặt, thử nghiệm, vận hành, cho toàn bộ phần trạm và đường dây dự án  đấu nối cụm thủy điện Nam Trà My vào hệ thống điện Quốc Gia

Thời gian triển khai: tháng 1/2018 – đóng điện trước 31/12/2021