Society and environment

Một sắc nắng bên sông

Power Construction Joint Stock Company No. 1 supports Tien Giang 19 Covid Prevention Fund 500 million VND

PCC1 đóng góp 2 tỷ đồngvào quỹ VACCINE phòng Covid-19

Related information

Mùa COVID-19, chuyện nghề và chuyện đời của những “người lính” truyền tải

Chuyển dịch năng lượng xanh quá nhiều điểm nghẽn và rào cản

Xây dựng chính sách phòng vệ thương mại: Chủ động và đồng bộ

Legislation

Văn bản nghị định pháp luật

Xây dựng chính sách phòng vệ thương mại: Chủ động và đồng bộ

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 09/2021

Internal news

Báo cáo đánh giá về môi trường, xã hội của các dự án nhà máy điện gió..

Đóng điện thành công Trạm 110kV và ĐZ đấu nối DA Nhà máy điện gió Hanbraham

Thông qua kế hoạch đổi tên công ty thành Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 (PC1 Group)